Syyskokouskutsu

15.11.2022

 Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry 

Syyskokous 2022 -kutsu
Aika: 26.11.2022 klo 17-18
Paikka: Kulosaaren kartano, Kipparlahden silmukka 5

ESITYSLISTA
1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Esityslistan hyväksyminen

4 Kokousvirkailijoiden valinta
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) pöytäkirjan tarkistajat
d) ääntenlaskijat

5 Nuorisopalveluiden luottamusmiehen valinta

6 Jäsenen erottaminen liiton lakon 2.-9.5. rikkuruuden takia

7 Toiminnantarkastajien ja/tai tilintarkastajien valinta vuodelle 2023

8 Yhdistyksen edustajien valinta yhteistoimintajärjestöihin vuodelle 2023

9 Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen

10 Yhdistyksen toimihenkilöille maksettavat korvaukset vuonna 2023

11 Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023

12 Kokousten koollekutsumistavasta ja -ajasta päättäminen

Esitys: Kutsutaan koolle viimeistään 7 päivää ennen sähköpostitse.

13 Muut esille tulevat asiat

14 Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!