Yhteistoiminta ja työsuojelu

Yhdistyksemme edustajat toimialan henkilöstötoimikunnissa


Toimiala

JHL Raija Sneck-Lehto (vpj) (Riikka Valkonen) pk:n tarkistus + listapalaveri vara Antti Pajala

Kulttuuripalvelukokonaisuus

JHL Kati Garam (Jaana Lindman)

Nuorisopalvelukokonaisuus

JHL Riikka Valkonen (Sami Hyvönen)

Liikuntapalvelukokonaisuus

JHL Raija Sneck-Lehto (Riitta H Hämäläinen)

Kirjastopalvelukokonaisuus

JHL Matti Järvinen (Tuulikki Kuurne)

Hallinto- ja tukipalvelut

JHL Riikka Aalto (Timo Lautaniemi)



Yhdistyksemme edustajat johtoryhmissä

Toimiala:

1. vara JHL Timo Lautaniemi

Nuoriso:

JHL Riika Valkonen

Liikunta:

1. vara JHL Raija Sneck-Lehto

Kaupunginmuseo:

JHL Kati Garam

Hatu:

1. vara JHL Timo Lautaniemi

Kulttuurin edistäminen -palvelu:

1. vara JHL Jaana Lindman

Kulttuurikeskukset-palvelu:

JHL IIari Suonpää

Kulttuuripalvelukokonaisuus (2+1):

JHL Kati Garam

Kirjastopalvelukokonaisuus:

1. vara JHL Matti järvinen

 

Järjestöneuvottelukunta jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (kausi 2023).

JHL (varapuheenjohtajuus)

1. Raija Sneck-Lehto (Timo Lautaniemi)

2. Riikka Valkonen (Sami Hyvönen)

3. Matti Järvinen vpj.(Kati Garam)

 

Työsuojelun edustajat

Johanna Salokoski (kulttuuri, kirjasto, hallinto)

Ilkka Leivo (liikunta ja nuoriso)

Mirja Silajärvi (esihenkilöt)