Tiedotteet

Tiedote 16.11.2018
Epäpätevyysalennus


Jos olet töissä KVTES-määräyksillä ja sinulta on pidätetty palkkaa epäpätevyysalennuksella:

  • Täytä tässä ohessa oleva epäpätevyysalennuslomake ja toimita se allekirjoitettavaksi esimiehellesi.
  • Tee se kahtena kappaleena tai ota itsellesi kopio esimiehen allekirjoittamasta lomakkeesta.
  • Jotta asia ei vahene osaltasi niin toimi marraskuun loppuun mennessä.


28.8.2018 Tiedote
Epäpätevyysalennus


Kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Palkan määrittelee tehtävien vaativuuden arviointi (TVA). Samasta työstä tulee maksaa sama palkka. Koulutus ei ole palkanalennuksen peruste.

Jos olet töissä KVTES-määräyksillä ja sinulta on pidätetty palkkaa epäpätevyysalennuksella:
 

  • Ole sähköpostitse yhteydessä nykyiseen esimieheesi. Kysy esimieheltä perusteluja miksi saat vähemmän palkkaa kuin samaa työtä tekevät työkaverit.
  • JHL:n lähtökohta asiaan on että työnantajan tulee automaattisesti korjata virheellisesti maksettu palkka.
  • Jos asia ei etene, työnantaja ei suostu korjaamaan palkkaasi, niin ole yhteydessä omaan JHL:n luottamusmieheen.

    Jos et enään ole töissä Helsingin kaupungilla ja olet saanut vuoden 2012 jälkeen epäpätevyysalennusta johon ei ole tva perustetta niin ole yhteydessä luottamusmieheen.https://www.jhl.fi/kvtesilla-tyoskenteleva-jhln-jasen-toimi-nain-jos-palkkaasi-on-vahennetty/

 

21.6.2018 Tiedote
Epäpätevyysalennus

 

Olemme käynnistäneet maaliskuussa 2018 neuvottelut epäpätevyysalennusasioista Kaupungin kanslian kanssa. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen elokuun aikana. Vielä ei tiedetä minkä ammattinimikkeiden tai tehtävien osalta palkankorjauksia tulee ja miltä ajalta. Jokapauksessa epäpätevyysalennus tulee poistumaan koska tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason.


JHL:n Aktiivien sivulta löytyy lisää tietoa asiasta.