JHL 871

 

 

Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilökunta JHL ry 871

Yhdistyksemme Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilökunta JHL ry toimii Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen, lii­kuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen sekä näiden hallinto- ja tukipalvelujen työntekijöiden edunvalvontajärjestönä. Yhdistyksen piiriin kuuluu myös Korkeasaaren eläin­tarhan, Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n, Vuosaaren urheilutalon, Jääkenttäsäätiön, Stadi­on-säätiön sekä työväenopiston, Arbiksen, kaupungint­eatterin ja Helsingin juhlaviikot -säätiön työntekijöitä. 

Yli 1 250 jäsenen yhdistys muodostuu useista ammattiryhmistä.

SYYSKOKOUKSESSA TEHTIIN HENKILÖVALINTOJA

Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstö JHL ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidettiin
lauantaina 23.11.2019 klo 15-17.


Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021:
Timo Lautaniemi.

Päätettiin yhdistyksen hallituksen jäsenten määräksi kahdeksan ja varajäsenten määräksi kahdeksan.
Valittiin yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi  2020-2021: 
Matti Järvinen, Riikka Aalto, Sirpa Karjalainen, Merja Liimatainen,
Jari Saalasti, Elina Heikkilä, Riikka Valkonen ja Kiia Bongi.

Hallituksen varajäseniksi vallittiin:
Tero Nummela, Riitta Hämäläinen, Teemu Suvioja, Raija Sneck-Lehto,
Tytti Punkka, Sami Hyvönen, Kati Garam-Syrjä ja Heidi Hirvonen

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020: 
Risto Hietanoro ja Sven Naerismägi  ja varatoiminnantarkastajaksi Virpi Talasmäki.
Puuttuva varatoiminnantarkastaja valitaan kevätkokouksessa.

Päätettiin valita yhdistyksen luottamusmiehiksi 2020-2021:
liikuntapalveluista: Aki Valo, Markku Savolainen, Riitta Hämäläinen, Teemu Suvioja
Kirjastopalveluista: Matti Järvinen
Nuorisopalveluista: Matti Kykyri, Sami Hyvönen, Riikka Valkonen
Hallinnosta: Sirpa Karjalainen ja YKP Juuso Joutsio


Valittiin Helsingin Yhteisjärjestön edustajistoon:
Riikka Aalto (varana Tero Nummela), Riitta Hämäläinen (varana Teemu Suvioja),
Sami Hyvönen (varana Elina Heikkilä), Merja Liimatainen (varana Päivi Lautaniemi)
Jari Saalasti (varana Pekka Pennanen).

Valittiin Helsingin Yhteisjärjestön hallitukseen jäseneksi:
Timo Lautaniemi ja varajäseneksi yhdistyksen varapuheenjohtaja, joka valitaan järjestäytymiskokouksessa.
Valittiin varasihteeriksi Riikka Valkonen.