Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
hen­kilöstö  JHL 871


Yhdistyksemme Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilöstö JHL ry toimii Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen, lii­kuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen sekä näiden hallinto- ja tukipalvelujen työntekijöiden edunvalvontajärjestönä. Yhdistyksen piiriin kuuluu myös Korkeasaaren eläin­tarhan, Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n, Vuosaaren urheilutalon, Jääkenttäsäätiön, Stadi­on-säätiön sekä työväenopiston, Arbiksen, kaupungint­eatterin ja Helsingin juhlaviikot -säätiön työntekijöitä. 

1 100  jäsenen yhdistys muodostuu useista ammattiryhmistä.

Ajankohtaista

JHL uutiset