Edunvalvonta

JHL:ssä edunvalvonta ymmärretään laajasti. Laaja edunvalvonta sisältää sekä palvelussuhteeseen liittyvät asiat että työn tekemisen tapaan, työn organisointiin ja kehittämiseen, työympäristöön sekä työntekijän osaamiseen ja työkykyyn liittyvät asiat.


Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilökunta JHL ry 871 toimii aktiivisesti Helsingissä jäsenistönsä asioissa - neuvottelee, vaikuttaa ja tekee kannanottoja

Yhdistyksemme on jämäkkä edunvalvoja, yhteistyökykyinen, vaikuttava ja jäsenistöä kuunteleva. 

Pääluottamumiehet ja luottamusmiehet
- valvovat virka- ja työehtosopimusten totetutumista työpaikoilla
- tulkitsevat sopimusten sisältöä
- käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa
- osallistuvat työehtojen kehittämiseen
- varmistavat että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä
 

Helsingin yhteisjärjestö JHL toteutti suurimpien poliittisten ryhmien pormestariehdokai-
den haastattelut.


Käy katsomassa mitä ehdokkaat vastaavat yhteisjärjestön puheenjohtajan Stefan Lomanin ja työntekijöiden kysymyksiin.
Haastattelut yhteisjärjestön sivuilla

 

Palkkasaatavailmoitus


Jos palkkasi ei tule oikeaan aikaan tai palkkasi ei ole maksettu oikein, niin ole heti yhteydessä esimieheen. Ilmoita asiasta allaolevalla lomakkeella, jos haluat vaatia korkoa palkkasaataville tai jos vaadit korvauksia palkanmaksun viivästymisestä sinulle aiheutuneista taloudellisista kuluista.

Jos esimiehesi ei jostain syystä saa ratkaistua asiaa, niin ole yhteydessä pääluottamusmiehiin,  jotka ovat sitten yhteydessä palkanmaksuun, Talpaan. 

Ota itsellesi kopio lähettämästäsi lomakkeesta ja toimita tarvittaessa se myös pääluottamusmiehille.