Edunvalvonta

JHL:ssä edunvalvonta ymmärretään laajasti. Laaja edunvalvonta sisältää sekä palvelussuhteeseen liittyvät asiat että työn tekemisen tapaan, työn organisointiin ja kehittämiseen, työympäristöön sekä työntekijän osaamiseen ja työkykyyn liittyvät asiat.


Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilökunta JHL ry 871 toimii aktiivisesti Helsingissä jäsenistönsä asioissa - neuvottelee, vaikuttaa ja tekee kannanottoja

Yhdistyksemme on jämäkkä edunvalvoja, yhteistyökykyinen, vaikuttava ja jäsenistöä kuunteleva. 

Pääluottamumiehet ja luottamusmiehet
- valvovat virka- ja työehtosopimusten totetutumista työpaikoilla
- tulkitsevat sopimusten sisältöä
- käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa
- osallistuvat työehtojen kehittämiseen
- varmistavat että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä
 

Helsingin yhteisjärjestö JHL toteutti suurimpien poliittisten ryhmien pormestariehdokai-
den haastattelut.


Käy katsomassa mitä ehdokkaat vastaavat yhteisjärjestön puheenjohtajan Stefan Lomanin ja työntekijöiden kysymyksiin.
Haastattelut yhteisjärjestön sivuilla

 

Palkkasaatavailmoitus


Jos palkkasi ei tule oikeaan aikaan tai palkkasi ei ole maksettu oikein, niin ole heti yhteydessä esimieheen. Ilmoita asiasta allaolevalla lomakkeella, jos haluat vaatia korkoa palkkasaataville tai jos vaadit korvauksia palkanmaksun viivästymisestä sinulle aiheutuneista taloudellisista kuluista.

Jos esimiehesi ei jostain syystä saa ratkaistua asiaa, niin ole yhteydessä pääluottamusmiehiin,  jotka ovat sitten yhteydessä palkanmaksuun, Talpaan. 

Ota itsellesi kopio lähettämästäsi lomakkeesta ja toimita tarvittaessa se myös pääluottamusmiehille.

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi
 

Esimerkki KVTES

• varsinainen palkka on 3 000 euroa ja sinulla on loma-oikeutta 38 vuosilomapäivää 

• jos vaihtaa lomarahan kokonaisuudessaan vapaaksi, saa 19 lomarahavapaapäivää (38x0,50) 

• näiltä vapaapäiviltä maksetaan varsinainen palkka, lomarahaa ei jää maksettavaksi 

• edellä on sovittu 19 lomarahavapaapäivästä, mutta niistä pidetään vain 18, maksetaan tältä ajalta varsinainen palkka ja yhdestä saamatta jääneestä lomarahapäivästä maksetaan lomaraha 

• täyden lomarahan suuruus olisi 2.160 euroa (6 % x 3.000 euroax12kk),
josta lomarahavapaapäivää kohti laskettu rahamäärä on 113,68 euroa (2.160:19=113,68)

 

Teimme viikolla 23 työantajan kanssa paikallisen sopimuksen, että jo kesällä 2020 henkilöstö voi itse halutessaan muuttaa lomarahat vapaiksi. Lomarahat voi vaihtaa vapaiksi kokonaisuudessaan tai vaikka vain niin, että vapaata tulee yksi päivä. Aikataulu vaihtamiseen on tiukka. Vaihto pitää tehdä viimeistään 15.6.2020.  Esimiehesi auttaa ja neuvoo sinua asiassa. Jos esimiehesi ei ole tähän mennessä kertonut sinulle asiasta niin kysy häneltä siitä. Vaihtaminen on kaikkien oikeus. Työehtosopimuksen mukaan 1.9.2020 lähtien mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaiksi tulee olemaan pysyvä käytäntö ja voit esimiehesi kanssa sopia tästä asiasta.

TS ja TTES sopimusmuutoksia, yleiskorotus