Edunvalvonta

JHL:ssä edunvalvonta ymmärretään laajasti. Laaja edunvalvonta sisältää sekä palvelussuhteeseen liittyvät asiat että työn tekemisen tapaan, työn organisointiin ja kehittämiseen, työympäristöön sekä työntekijän osaamiseen ja työkykyyn liittyvät asiat.


Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilökunta JHL ry 871 toimii aktiivisesti Helsingissä jäsenistönsä asioissa - neuvottelee, vaikuttaa ja tekee kannanottoja

Yhdistyksemme on jämäkkä edunvalvoja, yhteistyökykyinen, vaikuttava ja jäsenistöä kuunteleva. 

Pääluottamumiehet ja luottamusmiehet
- valvovat virka- ja työehtosopimusten totetutumista työpaikoilla
- tulkitsevat sopimusten sisältöä
- käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa
- osallistuvat työehtojen kehittämiseen
- varmistavat että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä
 

Helsingin yhteisjärjestö JHL toteutti suurimpien poliittisten ryhmien pormestariehdokai-
den haastattelut.


Käy katsomassa mitä ehdokkaat vastaavat yhteisjärjestön puheenjohtajan Stefan Lomanin ja työntekijöiden kysymyksiin.
Haastattelut yhteisjärjestön sivuilla

 

Palkkasaatavailmoitus


Jos palkkasi ei tule oikeaan aikaan tai palkkasi ei ole maksettu oikein, niin ole heti yhteydessä esimieheen. Ilmoita asiasta allaolevalla lomakkeella, jos haluat vaatia korkoa palkkasaataville tai jos vaadit korvauksia palkanmaksun viivästymisestä sinulle aiheutuneista taloudellisista kuluista.

Jos esimiehesi ei jostain syystä saa ratkaistua asiaa, niin ole yhteydessä pääluottamusmiehiin,  jotka ovat sitten yhteydessä palkanmaksuun, Talpaan. 

Ota itsellesi kopio lähettämästäsi lomakkeesta ja toimita tarvittaessa se myös pääluottamusmiehille.

MS Word -tiedostoPalkkasaatavailmoitus.doc (26 kB)
PALKKASAATAVAILMOITUS

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi
 

Esimerkki KVTES

• varsinainen palkka on 3 000 euroa ja sinulla on loma-oikeutta 38 vuosilomapäivää 

• jos vaihtaa lomarahan kokonaisuudessaan vapaaksi, saa 19 lomarahavapaapäivää (38x0,50) 

• näiltä vapaapäiviltä maksetaan varsinainen palkka, lomarahaa ei jää maksettavaksi 

• edellä on sovittu 19 lomarahavapaapäivästä, mutta niistä pidetään vain 18, maksetaan tältä ajalta varsinainen palkka ja yhdestä saamatta jääneestä lomarahapäivästä maksetaan lomaraha 

• täyden lomarahan suuruus olisi 2.160 euroa (6 % x 3.000 euroax12kk),
josta lomarahavapaapäivää kohti laskettu rahamäärä on 113,68 euroa (2.160:19=113,68)

 

Teimme viikolla 23 työantajan kanssa paikallisen sopimuksen, että jo kesällä 2020 henkilöstö voi itse halutessaan muuttaa lomarahat vapaiksi. Lomarahat voi vaihtaa vapaiksi kokonaisuudessaan tai vaikka vain niin, että vapaata tulee yksi päivä. Aikataulu vaihtamiseen on tiukka. Vaihto pitää tehdä viimeistään 15.6.2020.  Esimiehesi auttaa ja neuvoo sinua asiassa. Jos esimiehesi ei ole tähän mennessä kertonut sinulle asiasta niin kysy häneltä siitä. Vaihtaminen on kaikkien oikeus. Työehtosopimuksen mukaan 1.9.2020 lähtien mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaiksi tulee olemaan pysyvä käytäntö ja voit esimiehesi kanssa sopia tästä asiasta.

TS ja TTES sopimusmuutoksia, yleiskorotus

Grote Markt, Grand Place, keskusaukio Bryssel.
Ryhmämme Miapetra Kumpula-Natrin ja Eero Heinäluoman seurassa.
Katja Lehto-Komulainen Helsinki-kassin kanssa hotellin kokoushuoneessa
Riikka Aalto ojentaa ryhmän puolesta tuliaiset Pia Lännenpää- de La Cruzille.

JHL Helsinki, pääluottamusmiesjaoston opintomatka Brysseliin 10. – 13.10.2019

20 hengen ryhmän JHL Helsingin pääluottamusmiesjaoston jäsentä suuntasi Brysseliin aamulennolla 10.10. Matkanjohtajana toimi jaoston puheenjohtaja Riikka Aalto

Ohjelmassa oli tiukkaa asiaa mm. EU parlamentista, Helsinki EU Officesta ja FinUnionsista. Vastapainona kulttuuria mm. tutustuminen Brysselin merimieskirkon toimintaan, käynnit Unescon maailmanperintökohteiden listoilla olevan Bruggen kaupunkiin ja Belgian Kongon aikaiseen siirtomavallan politiikasta kertovaan Afrikka-museoon.

 

Helsinki EU Office

Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

EU-Yhteistyöpäällikkö Saara Harjulan mukaan toimisto on yhteiskumppaneidensa silmät ja korvat EU:ssa. Henkilökohtaiset kontaktit ja verkostot ovat ehdottoman tärkeitä, pitää olla paikan päällä. Tällä hetkellä on käynnissä tulevan ohjelmakauden valmistelut ja monivuotiset rahoitusohjelmaneuvottelut, joihin toimisto pyrkii vaikuttamaan yhteistyökumppaniensa hankkeiden osalta.  Käytännössä se tarkoittaa, että tavataan meppejä ja tehdään yhteistyötä tekemällä muutosesityksiä mepeille tuleviin sisältöesityksiin, esimerkkinä Uudenmaan alueen erilaiset tutkimushankkeet. Näihin haetaan EU:n kautta täydentävää rahoitusta kansalliselle rahoitukselle. Hankkeesta tulee löytyä eurooppalainen ulottuvuus ja hakijoina aina vähintään kolme EU-maata yhdessä.

 

Parlamenttivierailu

Saavuimme mediakohun keskelle Eu-parlamenttiin. Miapetra Kumpula-Natri saapui suoraan lehdistötilaisuudesta kertomaan meille, että Ranskan komissaariehdokas Sylvie Goulard oli juuri hylätty. EU-parlamentin valiokunnat olivat tyrmänneet komissaariehdokkaan äänin 29–82. Ranska joutunee vaihtamaan ehdokasta. Sisämarkkinakomissaariksi ehdolla ollut Goulard joutui aiemmin eroamaan Ranskan puolustusministerin paikalta avustajan palkkaukseen liittyneen skandaalin takia. Samat epäselvyydet herättivät kysymyksiä torstaina, kun Goulard kävi Euroopan parlamentin teollisuus- ja sisämarkkinoiden valiokuntien kuultavana. Hänet oli kutsuttu kuulemiseen toista kertaa, koska aiemmat vastaukset eivät tyydyttäneet meppejä. Kumpula-Natri harmitteli tilannetta, koska Euroopan tilanne ei näin etene, mutta painotti, että parlamentilla on oikeasti valtaa näyttää tahtonsa. Kokenut euroedustaja kertoo uudesta ohjelmasta ja sen toteuttamisen vaikeudesta, esimerkkinä kansallinen minimipalkka. 

”Edistän kestävää siirtymää ilmastonmuutoksen hillintään ja uusia energiaratkaisuja. Haen tutkimukseen, osaamiseen ja reiluun työelämään vahvistusta eurooppalaisesta yhteistyöstä. Digiasiat ja telemarkkinat ovat minulle tärkeitä, lempinimiäni ovatkin digimeppi ja Madam Roaming. Myös perheet ja tasa-arvokysymykset ovat lähellä sydäntäni. Vaikutan erityisesti ITRE-valiokunnassa (teollisuus, tutkimus ja energia), INTA-valiokunnassa (kansainvälinen kauppa) ja AFCO-valiokunnassa (EU:n perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta). Edustan S&D-ryhmää sekä Suomea ja suomalaisia.”            Miapetra Kumpula – Natri/ kotisivut

Toinen S&D-ryhmän meppi, Eero Heinäluoma, uusi parlamentissa mutta kokenut kansanedustaja ja ministeri, toteaa, että 95% tapaamispyynnöistä tulee elinkeinoelämän puolelta. Hän esittääkin toiveen palkansaajaliikkeen edustajille: enemmän tapaamisia. Heinäluoma kertoo, että päivät ovat pitkiä, mutta vaikutusmahdollisuuksia on enemmän kuin luulisi. Talo on siis mainettaan parempi. Väki on kokenutta ja ansioitunutta ja kaikki suomalaiset tekevät kovasti töitä.

 

Vastavalittu Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma (sd.) valittiin tänään yksimielisesti Sosialistien & Demokraattien -ryhmän taloudenhoitajaksi ja byroon jäseneksi. Heinäluoma nousee näin parlamentin toiseksi suurimman poliittisen ryhmän johtoryhmään ja yhdeksi parlamentin vaikutusvaltaisimmista suomalaisista. 

- Uutena meppinä olen iloinen, että minut on nimitetty tähän vastuulliseen tehtävään ja pääsen heti kiinni Euroopan parlamentin poliittisen toiminnan ytimeen, toteaa Heinäluoma. Vastuullinen varainhoito on vastuullista EU-politiikkaa. On tärkeää, että EU:n resurssit tukevat kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista ja solidaarista Eurooppaa.156 jäsenisen S&D-ryhmän johtoryhmään kuuluu ryhmän puheenjohtajaksi eilen valittu espanjalainen Iratxe García Pérez, yhdeksän varapuheenjohtajaa sekä taloudenhoitaja. Johtoryhmä vastaa S&D-ryhmän politiikasta ja toiminnasta seuraavien vuosien aikana.

Äänikuninkaaksi noussut Heinäluoma valittiin Euroopan parlamenttiin toukokuussa 2019. Hän on toiminut aiemmin eduskunnan puhemiehenä (2011-2015), valtiovarainministerinä (2005-2007) sekä Sdp:n puheenjohtajana (2005-2008).  Ajankohtaista 19.6.2019 17:39/SDP

 

Mepit korostavat, että kun virkamies sanoo, että EU estää tai EU vaatii, kannattaa aina tarkistaa väite. Monet asiat on rajattu eri tavoin kuin mitä EU sanoo tai vaatii. Esimerkkinä kilpailutus Helsingin kaupungilla.

Eurooppalaisella ay-liikkeellä ”ETUC” on Brysselissä säännölliset tapaamiset. Myös pohjoismaalaiset kokoontuvat yhdessä. Yhteistyötä saisi olla enemmänkin, sillä ryhmän kautta voi vaikuttaa ay-asioihin. Lakiesityksen tullessa käsittelyyn, tehdään muutosesityksiä ja tiivistä yhteistyötä ay-perheessä , erityisesti kun kyseessä on työlait.

”Jollei ole näkyvissä, ei ole olemassa”, toteaa Heinäluoma lopuksi. Jälleen korostuu myös ay-liikkeen kannalta tärkeä yhteydenpito molempiin suuntiin.

 

https://www.etuc.org

https://miapetra.fi/

http://www.eeroheinaluoma.fi/455650


 

Pe 11.10.

FinUnions

FinUnionsin johtaja Katja Lehto-Komulainen saapui tapaamaan meitä hotellille. FinUnions on palkansaajien EU-edustajisto Brysselissä. Keskusjärjestöt SAK ja STTK ovat mukana FinUnionsissa, mutta AKAVA on jäämässä kokonaan pois tästä yhteistyöstä vuoden lopussa. FinUnions on käynnistetty jo vuonna 1995, kun todettiin, että palkansaajien edustuksen tulee olla paikan päällä Brysselissä, aivan kuten työnantajienkin keskusjärjestöjen.

FinUnions pyrkii vaikuttamaan palkansaajan kannalta tärkeisiin asioihin EU:ssa. Lausunnot tehdään Helsingissä ja FinUnions lobbaa suomalaisia meppejä ja selvittää mitä on tulossa. On löydettävä yhteistyökumppanit, luotava suhteita ja löydettävä Euromaiden kesken yhteiset intressit. Tärkeää on sekä pohjoismainen että Euroopan yhteisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa tehtävä yhteistyö.  FinUnionsin johtajuus kiertää keskusjärjestöjen kesken, Lehto-Komulainen aloitti syyskuussa 2019.

FinUnionsin tavoitteena on Globaalisti vahva 2020-luvun EU, parempi ja turvallisempi työelämä kaikille, oikeudenmukaiset eurooppalaiset työmarkkinat sekä avoimet, säännellyt ja vastavuoroiset kauppasuhteet. 

Kokoushuoneessa kävimme myös yhteisiä asioita läpi.

https://www.finunions.org/

Brysselin Merimieskirkko

Tämän päivän merimiehiä Brysselissä ovat EU-pääkaupunkiin töihin tulleet suomalaiset, kertoo sosiaalikuraattori Pia Lännenpää- de La Cruz. Merimieskirkko on pieni Suomi keskellä suurkaupunkia, levähdyspaikka, hengähdyspaikka. Liikkuvien ihmisten kirkko, koti kaukana kotoa. Kirkon johtajat ovat aina pappeja. Kirkko toimii Suomen satamissa, ulkomailla, laivoilla. Toimintaa pyöritetään pääosin vapaaehtoisvoimin. Toimintamuotoja ovat kriisi-, sosiaali- ja ennaltaehkäisevätyö sekä luonnollisesti kirkolliset tehtävät kuten vihkiminen tai kastaminen. Työn kohteena ovat ulkomailla olevat suomalaiset.  Brysselin merimieskirkolla toimii Suomi-myymälä, kahvila ja kirjasto. Lisäksi on mahdollisuus saunomiseen sekä tilojen vuokraukseen. Erilaiset ryhmät, kuten lasten- ja nuorten kerhot kokoontuvat merimieskirkolla.                                                  

Lauantai 12.10.

Bruggen vierailu
 

Brugge on kaunis pikkukaupunki, jota myös pohjoisen Venetsiaksi kutsutaan. Bruggen koko historiallinen keskusta on Unescon maailmanperintökohde.           Onze-Lieve- Vrouwekerkin kirkko tunnetaan myös nimellä Church of Our Lady, ja siellä on esillä Michelangelon Madonna ja lapsi –patsas. Kaupungista löytyy myös mm. panimo- ja timanttimuseo, joissa osa ryhmästämme vieraili. Suosittuja tapoja tehdä kaupunkikierros on istua veneen kyytiin ja lähteä kanavaristeilylle.

 

Sunnuntai 13.10.

Sunnuntaina osa ryhmästä suuntasi Afrikka-museoon raitiovaunulla metsän halki. Museo on näyteikkuna Belgian Kongon hirmuhallitsijan, kuningas Leopold II:n henkilökohtaiseen ahneuteen ja 1900-luvun taitteen siirtomaavallan toimintatapoihin. Aikaa oli käydä myös tekemässä viime hetken ostoksia, vaikka suurimmat ostoskeskukset olivatkin sunnuntaisin kiinni. Erilaiset torit ja kirpputorit sekä museot ovat avoinna sunnuntaisin.

Koti-Suomeen ryhmä laskeutui sunnuntaina klo 22.45.

 

Palautekeskustelu 16.10.

Pääluottamusmiesjaosto kävi kokouksessaan 16.10. läpi Brysselin matkan palautekeskustelun. Päällimmäisenä mieleen oli kaikille jäänyt se, miten suuri merkitys oli paikan päällä kasvokkain käydyillä keskusteluilla, verkostoilla ja henkilökohtaisilla suhteilla. Todettiin myös, että ulkomailla käynti saa lähes joka kerta muistamaan, että monet asiat täällä koti-Suomessa ovat vähintäänkin hyvin mm. jätehuolto, infra, aikatauluissa pysyminen, rakennustekniikka.
Nähtiin hyvänä jatkaa EU-teemaa ja päätettiin kutsua Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen vielä tämän vuoden kokoukseen.

 

Liitteenä osallistujaluettelo.

Kertomuksen kokosi ryhmän puolesta Jaana Kesänen, Kasko, varapääluottamusmies JHL

 

Liite

Osallistujat sattumanvaraisessa järjestyksessä:

Riikka Aalto

Kati Harju

Ari Hartonen

Mikko Hopeavirta

Arja Horn

Riitta Hämäläinen

Ulla Kauppinen

Jaana Kesänen

Jouni Kolunkulma

Timo Lautaniemi

Stefan Loman

Tuula Metsäketo-Korkalainen

Jari Mustikkaniemi

Auli Niskanen

Eija Paananen

Niina Pahtela

Raija Sneck-Lehto

Kai Suutari

Jaana Syrjänen

Anita Vihervaara

Kuvat: vierailupaikkojen some-julkaisuista sekä ryhmältä.