Edunvalvonta

JHL:ssä edunvalvonta ymmärretään laajasti. Laaja edunvalvonta sisältää sekä palvelussuhteeseen liittyvät asiat että työn tekemisen tapaan, työn organisointiin ja kehittämiseen, työympäristöön sekä työntekijän osaamiseen ja työkykyyn liittyvät asiat.


Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilökunta JHL ry 871 toimii aktiivisesti Helsingissä jäsenistönsä asioissa - neuvottelee, vaikuttaa ja tekee kannanottoja. 

Yhdistyksemme on jämäkkä edunvalvoja, yhteistyökykyinen, vaikuttava ja jäsenistöä kuunteleva. 

Pääluottamumiehet ja luottamusmiehet
- valvovat virka- ja työehtosopimusten totetutumista työpaikoilla
- tulkitsevat sopimusten sisältöä
- käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa
- osallistuvat työehtojen kehittämiseen
- varmistavat että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä
 

Valtuutetu ja JHL

Helsingin JHL ajelutti valtuutettuja


Perjantaina 22.3. toteutettiin yhteinen matka Stadin duunarin arkeen.

Tapahtuma oli onnistunut, mutta kehitettävää tapahtuman osalta riittää.

Motiivin juttu kertoo tapahtumastamme hyvin ja mielenkiintoisesti.

 

Tässä on linkki spora-rundista tehtyyn juttuun ja liitteenä on yhteiskuva yhteiseltä matkalta.

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/jhl-jarjesti-tempauksen-vanhassa-ratikassa-nain-kay-kun-paattajat-tuodaan-kaapin-paalta-keskelle-tyontekijoiden-arkea/

JHL 871 pääluottamusmiehet
vasemmalta Raija Sneck-Lehto, Riikka Aalto, Timo Lautaniemi