Yhdistys

Helsingin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hen­kilökunta JHL ry 871


Yhdistys perustettiin 13.10.2017.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistus pakotti kolmen samalla toimialalla toimivan JHL
yhdistyksen tarkastelemaan yhdistysrakenteita. Nämä kolme yhdistystä (JHL 121, JHL 274,
JHL 291) laittoivat hynttyyt yhteen, ja perustettiin uusi JHL yhdistys eli Helsingin Kulttuurin
ja vapaa-ajan toimialan henkilökunta JHL ry. Yhdistyksen numero on JHL 871. 

Yhdistys toimii Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen,
kulttuuripalvelujen sekä näiden hallinto- ja tukipalvelujen työntekijöiden
edunvalvontajärjestönä. Yhdistyksen piiriin kuuluu myös Korkeasaaren eläintarhan,
Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Vuosaaren Urheilutalon,
Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön sekä Työväenopiston, Arbiksen, Kaupunginteatterin ja
Helsingin juhlaviikot -säätiön työntekijöitä. Jäseniä on noin 1300.

Yhdistyksen tärkein tehtävä

Avoin jäsenistön edunvalvonta ja palkkaukseen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden eteenpäin vieminen  Kulttuurin ja vapaa-ajantoimialalla toimialajohtajan, palvelujohtajien, jaostojen sekä lautakunnan ja JHL:n pääkaupunkiseudunaluetoimiston kanssa. Tämä edellyttää laajaa vuoropuhelua eri poliittisten
ryhmien ja toimijoiden kesken. Liitto- sekä valtakunnallisella tasolla yhdistys toimii
aktiivisesti Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edunvalvonnallisten asioiden, ammatillisen ja
koulutuspoliittisten asioiden eteenpäin viejänä.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana yhdistys panostaa edunvalvonnan lisäksi erityisesti
tiedotukseen sekä jäsenhuoltoon. Hallitus sekä luottamus- ja toimihenkilöt suunnittelevat
yhdessä uuden yhdistyksen toimintatapoja, perehtyvät yhdistyksen toimialaan ja osallistuvat
tarvittaessa koulutustilaisuuksiin, jotta uusi yhdistys toimisi mahdollisimman hyvin jo sen
ensimmäisenä toimintavuonna.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana yhdistykseen on tarkoitus perustaa erilaisia jaostoja.
Edunvalvontaa hoitamaan yhdistykseen perustetaan erillinen edunvalvontajaos ja omana
jaostona myös tuntijaos. Tähän jaokseen kuuluvat puheenjohtaja, pääluottamusmiehet sekä
luottamusmiehet, ja sitä vahvistetaan tarvittaessa erikseen kutsuttavilla henkilöillä. Kiinteässä
yhteistyössä edunvalvontajaoksen kanssa toimii Työsuojelujaos, johon luottamus- ja
toimihenkilöiden lisäksi kuuluu myös työsuojeluhenkilöitä.

Jaosten toiminta

Kunkin palvelun edunvalvonnan varmistamiseksi ja ammatillisuuden tueksi
yhdistyksessä toimii:
Hallinto- ja asiantuntijajaos
Kirjastopalvelujaos
Nuorisopalvelujaos
Ulkoilu- ja liikuntapalvelujaos.

Muut yhdistystoimintaan liittyvät jaokset:
Nuorisojaos, Solidaarisuus- ja monikulttuurisuusjaos, Opinto- ja koulutusjaos,
Jäsenhankintajaos, Virkistysjaos sekä Tiedotusjaos.

Näiden jaostojen vetäjinä toimii aluksi
hallituksen jäseniä, mutta niihin toivotaan mukaan yhdistyksen jäseniä.
On tärkeää huomioida, että jäsenkokous päättää jaostoista. 

Syyskokouksessa 29.11.2018 valittiin yhistyksen puheenjohtajaksi Timo Lautaniemi, jolle varapuheenjohtaja Matti Järvinen luovutti puheenjohtajan nuijan.

Vappulounaalla JHL871:n puheenjohtajan nuija vaihtoi omistajaansa. Stefan Lomanin siirtyessä Helsingin yhteisjärjestö JHL:n puheenjohtajaksi varapuheenjohtaja Matti Järvinen toimii toistaiseksi JHL 871:n puheenjohtajana.