Lakko ja vuosiloma

Vuosiloman vuoksi lakon ulkopuolelle rajattavat viranhaltijat ja työntekijät

Lakko vaikuttaa lomarahaan, mikäli vuosiloma on välittömästi ennen tai jälkeen lakkoa. 
Tästä syystä JHL rajaa työtaistelun ulkopuolelle henkilöt, joiden vuosiloma päättyisi niin, että lakko alkaisi välittömästi loman jälkeen tai loma alkaisi välittömästi lakon päätteeksi. Tämä tarkoittaa myös tilanteita, joissa loma on vahvistettu alkamaan kesken lakon. Käytännössä tämä rajaus toteutetaan niin, että em. tilanteessa oleva jäsen voi työskennellä lakon aikana normaalisti, ilmoitettuaan tästä tilanteestaan omalle luottamusmiehelleen.

Mikäli haluat välttää em. lomarahaleikkauksen, voit toimia seuraavasti:

·       Esimerkiksi jos loma loppuu 2.5. työntekijä tekee seuraavan työvuorolistaan merkityn vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle.

·       Esimerkiksi jos loma alkaa 10.5. työntekijä tekee lomaa edeltävän työvuorolistaan merkityn vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle.

·       Mikäli lomasi alkaa lakon aikana ja päättyy lakon jälkeen, tee loman alkamispäivästä katsottuna edellisen työvuorolistan viimeiseksi merkitty vuoro, mikäli se osuu lakon ajalle. Esimerkiksi: Lomasi alkaa 9.5. ja päättyy 15.5. Työvuorolistassa sinulle on merkitty viimeinen työvuoro ennen lomaasi perjantaille 6.5. Huolehdi siitä, että käyt tekemässä tämän viimeisen työvuoron, vaikka se onkin lakon aikana.

Tämä tulkinta ei poista sitä, että se, kumpi alkaa ensin (loma vai lakko) sillä ollaan. Eli jos loma alkaa 4.5. ja lakko 3.5., olet lakossa ja JHL maksaa lakkoavustuksen.
https://www.jhl.fi/ajankohtai…/teemat/tyotaistelut-ja-lakot/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Jos lakko jatkuu loman loppumisen jälkeen, lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä – muuten poissaolo voidaan tulkita ns. luvattomaksi poissaoloksi. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti.