Lakkoon varautuminen ja lakossa oleminen

Toimet ennen lakkoa
 
· tarkista tietosi omaJHL palvelusta.
· tee töitä normaalisti työvuoroluettelon mukaisesti lakon alkamiseen asti
· et saa tehdä töitä varastoon
· et saa myöskään jättää töitä tekemättä ennen lakkoa
· ota työpaikalta mukaasi ne henkilökohtaiset tavarat, mitä lakon aikana tarvitset
· tarkista, että sinulla on luottamusmiehen ja/tai yhdistyksen yhteystiedot
· seuraa liiton tiedotusta; JHL:n nettisivuja, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta. Saat luottamusmieheltäsi lisätietoja.
· kun lakkovaroitus on annettu, et enää saa sopia vuosilomaa lakon ajalle.
· varaudu työnantajan kyselyihin lakkoon osallistumisesta, liiton jäsenyydestä, jne. Niihin ei tarvitse vastata.

 


Lakon aikana

· noudata liiton antamia ohjeita
· osallistu lakon valvontaan esimerkiksi lakkovahtina tai Iakkovahtien huoltajana
· ilmoita työnantajan mahdollisista painostustoimista luottamusmiehelle ja/tai lakkotoimikunnalle
· JHL:n jäsenet jotka eivät ole lakossa, jatkavat omien töidensä tekemistä, eivätkä tee lakossa olevien töitä
· seuraa liiton tiedotusta
· muista, että työtaistelun aikana ainoa luotettava informaation lähde on liitto ja työtaisteluorganisaatio.

Älä tee lakonalaista työtä!

Työntekijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa lakkoon osallistumisesta esihenkilölle. 

Lakkoon osallistumiseen on työntekijällä laillinen oikeus. 

Huomioi kuitenkin, että jos lakko jatkuu loman loppumisen jälkeen, lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä – muuten poissaolo voidaan tulkita ns. luvattomaksi poissaoloksi. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti.