Toimintasuunnitelma 2023

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2022

Järjestötoiminta

TehtäväTavoiteVastuutahoAikatauluArviointi

Hallituksen kokouksetEdunvalvontaHallitusNoin kerran kuukaudessaHallitus, vuosikokous
Syys- ja kevätkokousYhdistyksen toiminnan suunnittelu ja arviointiHallitusSyksyllä ja keväällä sääntöjen mukaisesti
Hallituksen ja toimihenkilöiden palkkiotMaksetaan syyskokouksessa hyväksytyn talousarvion mukaisestiTaloudenhoitajaVuoden vaihteessa (tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa)
Jäsenhankintamenetelmät (kirjallinen ja suullinen työpaikkatiedotus, uuden jäsenen tapaaminen ja tietopaketin antaminen, perehdytyspäivillä vierailut jne)Kasvatetaan jäsenmäärää ja aktivoidaan uusia jäseniäHallituksen jäsenet sekä yhdistyksen aktiiviset jäsenetKoko vuodenHallituksen kokoukset, jäsenkokoukset
Järjestetään jäsenhankintakampanja. Saadaan uusia jäseniä ja lisätään AY-tietoisuutta, kiinnitetään huomiota myös jäsenkiinnittymiseen. Hallituksen jäsenet sekä yhdistyksen aktiiviset jäsenetKoko vuosi, mutta erityisesti jäsenhankintaviikot (44-45). Hallitus ja vuosikokoukset (jatkokehitys), liiton seuranta 
Nuorisotiedottaja (osallistuu liiton nuorisotoimintaan, järjestää sellaista ja tiedottaa liiton nuorisotoiminnasta)Yhdistyksen alle 30-vuotiaiden jäsenten huomiointi, aktivointi ja toiminnan mahdollistaminen =tavoitteena saada aktiivinen nuorisotiedottaja. Nuorisotiedottaja ja hallitusKoko vuoden
Solidaarisuus ja monikulttuurisuus (osallistutaan, tiedotetaan ja järjestetään ko. toimintaa.)  Edistetään kv-, yhdenvertaisuus, tasa-arvo- ja solidaarisuustoimintaa jäsenistön kanssa.Hallitus, jäsenistö

Yhteistyö muiden JHL-yhdistysten kanssa: saatellaan loput jäsenet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 133:seenPyritään lisäämään edunvalvonnallista synergiaa (HYJ), lisäksi mahdollista saada etuja jäsenistölle mm. mökitHallitus ja aktiivit 

LisäetuuskassaTiedotetaan jäsenistöä mahdollisuudesta liittyä lisäetuuskassaanTiedotus, hallitus

 

Koulutus

Koulutus
TehtäväTavoiteVastuutahoAikatauluArviointi

Yhdistyksen hallituksen, toimihenkilöiden ja luottamusmiesten koulutus. Työtaistelukoulutus. Koulutetaan ja perehdytetään edunvalvonta- ja yhdistystoimintaan sekä toimialan tuomiin haasteisiin. Lisätään yhdistys- ja hallitustyöskentelyosaamista ja kehitetään yhdistystoimintaa. Vahvistetaan kiinnittymistä hallitustyöskentelyyn. JHL pääkaupunkiseudun aluetoimisto, JHL-opisto, yhdistys ja yhdistyksen hallitus, muut tarvittavat tahotAlkaa heti vuoden alussa ja jatkuu jokaisen oman koulutuspolun loppuun. 
Jäsenten ay- ja ammatillisen koulutuksen tukeminen opintoavustuksilla, stipendeillä, ja osallistumismaksuilla.Tuetaan ja kannustetaan jäsenistöä kouluttautumaan. Tiedotusta vahvistetaan. HallitusKoko vuoden
Koulutus- ja kehittämistilaisuudetOsallistutaan HYJ:n, PKS- alue- toimiston ja liiton koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan PKS-aluetoimisto, HYJ ja JHL-opistoKoko vuoden
 

Tiedotus

Tiedotus
TehtäväTavoiteVastuutahoAikatauluArviointi

Sähköpostilista -omayhdistysYhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteista koostettu postituslista toimii yhdistyksen viestintä- kanavana. Sen kautta lähetetään tietoa jäsenkokouksista, ajankoh- taisista tapahtumista ja virkistys-toiminnasta. Tavoitteena kattava sähköpostilista. Tiedottaja, hallitus, jäsenasianhoitajaKoko vuoden
Jäsentiedote/jäsenkirje ensisijaisesti digiversiona, paperipostia lähetetään vain poikkeustapauksissa. Syvennetään, taustoitetaan ja jaetaan ay-, edunvalvonta-, virkistys-, koulutus- yms. tietoa.Mahdollistetaan ajankohtainen ja sääntöjen mukainen tiedottaminen tarvittaessa.  Tiedottaja ja hallitusTarvittaessa
Jäsenten suljettu facebook-ryhmä aktiiviiseen käyttöönMahdollistetaan nopea ja ajankohtainen tiedottaminen ja keskusteluTiedottaja, hallitus ja aktiivitKuukausittain, mielellään useammin. Pyritään aktiivisempaan keskusteluun facebookissa. 
Omat verkkosivutToimii ajantasaisena tiedotuskanavanaTiedottaja ja hallitusJatkuvasti, tarpeen tullen
LennäkitAjantasaiset edunvalvontaketjun mukaiset yhteystiedot työpaikoille. Tiedottaja, hallitus ja luottamusmiehet(PLM, VPLM, LM)Päivitys tarpeen mukaan. 
Toimialan intra ja teamsMahdollistetaan laaja tiedotus (työnantajan luvalla) tarvittaessaPääluottamusmiehet, hallitusLaitetaan asia kuntoon mahdollisimman nopeasti. 
Instagram Selvitellään instagramia ym. Sosiaalisen median alustoja mainostuskanavina. Puheenjohtaja, tiedottajaTarkentuu lähiaikoina. 
 

Virkistys

Virkistys
TehtäväTavoiteVastuutahoAikatauluArviointi

Virkistystoimintaa mm. jäsenmatkat, vappulounas, sirkusAktivoidaan jäseniä, lisätään hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta.Jäsenet ja hallitusKoko vuoden
Messutuki Helsingin Messukeskuksen messuilleTuetaan jäsenistön osallistumista 10 eurolla/messut max 3 kertaa vuodessaJäsenten omaehtoista toimintaaKoko vuoden siihen asti, kunnes talouarviossa hyväksytty summa on käytetty
Pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuminenTuetaan jäsenistön osallistumista tukimaksulla 35e/jäsenJäsenten omaehtoista toimintaaKoko vuoden siihen asti, kunnes talouarviossa hyväksytty summa on käytetty
Kesäpaikka jäsenistölleKartoitetaan kesämökkitilannetta ja pohditaan erilaisia vaihtoehtoja, pyritään tarjoamaan jäsenistölle edullinen kesänviettopaikka. HallitusKesäkausi
Pikkujoulut Tuodaan jäsenet yhteen jouluisissa merkeissä syyskokouksen yhteydessä. Tavoitteena saada jäsenistöä myös syyskokoukseen. Hallitus1.11.-15.12.
 

Vuosikello

VuosikelloHuomioitaTammikuuHallituksen kokous 

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)Helmikuu Hallituksen kokous 

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Yhdistyksen hallituksen, luottamusmiesten ja toimihenkilöiden koulutusmatka  

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)
Maaliskuu Hallituksen kokous Toimintasuunnitelman ja talousarvion seuranta

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)
Huhtikuu Hallituksen kokous

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Kevätkokous 

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)
ToukokuuHallituksen kokous

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)
Kesäkuu Hallituksen kokous Toimintasuunnitelman ja talousarvion seuranta

Mökkivuorot jäsenistölle HeinäkuuMökkivuorot jäsenistölleElokuuHallituksen kokous 

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Mökkivuorot jäsenistölle

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)
SyyskuuHallituksen kokous Toimintasuunnitelman ja talousarvion seuranta ja seuraavan vuoden valmisitelu syyskokoukselle 

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)
LokakuuHallituksen kokous 

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)

Jäsenhankintaviikot44-45
MarraskuuHallituksen kokous 

Syyskokous 

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)
JoulukuuHallituksen kokous 

Luottamusmiestyöryhmä / Luottamusmieskokous

Hallitusvuoden päätös Toiminnan arviointi ja kehitysideat 

Operatiivinen luottamusmiesryhmäPääluottamusmiehet ja varat, luottamusmies (kirjasto)